Fermacell Experti a Fermacell Stavebniny
Prodejci systému Fermacell
Fermacell Experti a Fermacell Stavebniny

Ochrana soukromí

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Úvod

Ve společnosti James Hardie jsme se zavázali zachovat přesnost, důvěrnost a bezpečnost osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů mimo jiné popisuje kategorie osobních údajů, které zpracováváme, jak mohou být vaše osobní údaje zpracovávány, k jakým účelům a na jakém právním základě vaše údaje zpracováváme a jak je chráněno vaše soukromí. Seznamte se pozorně s tímto oznámením, které vám umožní poznat naše názory a postupy vztahující se k vašim osobním údajům a způsob, jak s vašimi osobními údaji nakládáme.

Skupinu James Hardie tvoří různé individuální společnosti. Při jednání s jednou ze společností ze skupiny bude „správcem“ vašich osobních údajů společnost, která sama nebo společně s jiným subjektem či subjekty ze skupiny James Hardie rozhoduje o tom, proč a jak budou vaše osobní údaje zpracovávány. Seznam společností ze skupiny James Hardie, k nimž se toto prohlášení o ochraně osobních údajů vztahuje, najdete v oddílu 18.

Jsou-li v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů použity výrazy „my“, „nám“, „náš“ nebo „James Hardie“, jedná se o označení společnosti (společností) ze skupiny James Hardie zpracovávající vaše osobní údaje jako správce podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

James Hardie zpracovává v rámci běžného výkonu své činnosti osobní údaje různých kategorií. Může se jednat o osobní údaje týkající se fyzických osob pracujících pro potenciální a stávající dodavatele a zákazníky včetně zaměstnanců pracujících pro takové strany, jako jsou prodejci, distributoři, architekti a stavitelé. Osobní údaje se mohou rovněž týkat fyzických osob navštěvujících naše webové stránky, stahujících naše online aplikace, navazujících s námi kontakt přes sociální média nebo na obchodních akcích nebo volajících na naše telefonní linky.

Společnost James Hardie v zásadě shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje, pokud je pro to zákonný důvod. To zahrnuje situace, kdy je to nezbytné pro plnění smlouvy nebo služeb, které nabízíme, a situace, kdy se jedná o náš oprávněný zájem zpracovávat údaje nebo o zpracování na základě uděleného souhlasu.

 

2. Od koho a jak můžeme shromažďovat osobní údaje?

Můžeme shromažďovat a zpracovávat údaje o následujících kategoriích subjektů údajů:

 • Bývalí, současní a potenciální zákazníci, mimo jiné včetně obchodníků, distributorů, maloobchodních prodejců, distribučních partnerů, zhotovitelů, architektů a koncových uživatelů (společně označovaných jako „zákazníci“)
 • Bývalé, současné a potenciální fyzické osoby poskytující nám zboží a služby, mimo jiné včetně našich dočasných zaměstnanců, pracovníků na dohodu, subdodavatelů, poradců, znalců, členů správní rady, auditorů, obchodníků, distributorů, dodavatelů a prodejců (společně označovaných jako „dodavatelé“);
 • Účastníci sponzorovaných soutěží;
 • Stěžovatelé, dopisovatelé a tazatelé;
 • Současní, bývalí a potenciální akcionáři a podílníci;
 • Žalobci nebo žalovaní ve stávajících nebo potenciálních soudních sporech;
 • Kontaktní osoby z oblasti marketingu, novináři, kontaktní osoby z obchodních sdružení a z oblasti lobbování; a
 • Fyzické osoby navštěvující naše webové stránky, stahující naše online aplikace, navazující s námi kontakt přes sociální média nebo na obchodních akcích nebo volající na naše telefonní linky.

Shromažďujeme tyto osobní údaje, protože jste nám je poskytli:

 • zadáním informací na některé z našich webových stránek;
 • při návštěvě našich obchodů
 • prostřednictvím našich mobilních aplikací;
 • prostřednictvím platforem sociálních médií;
 • při komunikaci s námi prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo jinak;
 • přihlášením se do soutěží, které pořádáme;
 • účastí v průzkumech, které provádíme nebo které jsou pro nás prováděny;
 • přihlášením k odběru novinek, informací o propagačních akcích a dalších oznámení;
 • účastí v propagačních akcích, na seminářích nebo školení; a
 • při zřízení účtu u naší společnosti.

Nebo můžeme tyto osobní údaje o vás shromažďovat sami:

 • protože jste umožnili, aby vaše údaje byly sdíleny v rámci vaší podnikové webové stránky, veřejného profilu, na sociální síti třetích stran nebo na jiných webových stránkách, které provozujete nebo používáte;
 • protože jste umožnili, aby vaše údaje byly sdíleny v online registrech, na profesních platformách a webových stránkách za účelem navázání kontaktu s třetími stranami, včetně dodavatelů a zákazníků;
 • protože vaše údaje jsou jinak veřejně dostupné, například v případě novinářů, kontaktních osob z obchodních sdružení nebo z oblasti lobbování.
 • protože jste navštívili naše webové stránky, kde můžeme sledovat například údaje o provozu, lokalizační údaje, weblogy, další komunikační údaje a zdroje, k nimž získáte přístup;
 • technické informace včetně anonymních údajů shromážděných hostingovým serverem pro statistické účely, adresu internetového protokolu (IP) používanou k připojení vašeho počítače nebo zařízení k internetu, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma, druhy a verze zásuvných modulů prohlížeče, operační systém a platformu;

 

3. Jaké údaje shromažďujeme?

Můžeme například shromažďovat a zpracovávat tyto údaje:

 • Jméno
 • Smluvní údaje (adresa, telefonní číslo, fax, e-mail)
 • Společnost, pro kterou pracujete;
 • Název pracovní pozice a/nebo funkce;
 • Oddělení a/nebo organizační útvar;
 • Váš podpis;
 • Záznamy o zákaznících (nákupní historie, poprodejní služby, záruční historie, nákupní preference atd.);
 • Technologické údaje (IP adresy a údaje uložené v souborech cookies – více informací o souborech cookies viz oddíl 12 níže);
 • Geolokační údaje, například když potvrdíte doručení s použitím mobilního zařízení a máte na svém mobilním zařízení aktivovanou funkci, která nám umožňuje vás lokalizovat přes GPS;
 • Úvěrový rating a bankovní údaje;
 • Úvěrový limit a platební podmínky;
 • Identifikační údaje v úředních dokladech totožnosti, pokud je to povoleno vnitrostátními právními předpisy;
 • Prodejní informace týkající se prodeje produktů nebo služeb;
 • Podobizny (např. fotografie)
 • Korespondence nebo jiná komunikace s vámi o našich produktech, službách nebo obchodní činnosti.

 

4. K jakým účelům osobní údaje používáme?

Informace, které o vás můžeme mít, používáme k následujícím účelům:

 • účely zákaznických služeb, včetně poskytování produktů a služeb zákazníkům; přijímání, ověření, zpracování a doručení objednávek a vráceného zboží; fakturace a zpracování plateb; správa úvěrových limitů; pro účely záruky, technické podpory nebo jiné podobné účely; a zřízení a správa zákaznických účtů;
 • komunikace se zákazníky, včetně odpovědí na žádosti o pomoc a zasílání informací o stavu jejich objednávek zákazníkům poštou, e-mailem, telefonicky a/nebo textovou zprávou;
 • administrativní účely, včetně zjištění, jak zákazníci přistupují k našim webovým stránkám a jak je používají (tzv. webová analytika, více informací viz oddíl 13 níže) a jak používají platformy sociálních médií (více informací viz oddíl 15 níže);
 • online marketing podle zájmů (cílení; více informací viz oddíl 12);
 • marketingové a propagační účely, a to i prostřednictvím e-mailu nebo podobných elektronických prostředků, zasílání novinek a informačních zpravodajů, zvláštních nabídek a akcí nebo jiný kontakt se zákazníky ohledně produktů, služeb nebo informací;
 • přezkum a plnění objednávek, nákupní nebo prodejní historie od dodavatelů; výměna informací, včetně ukazatelů výkonu, týkajících se zboží nebo služeb; a organizování seminářů, akcí, školicích kurzů a marketingových aktivit;
 • umožnění správy pro strukturu subjektu, řízení a podávání zpráv managementu, správa kontaktů organizace;
 • aktualizace, oprava, zablokování nebo výmaz osobních údajů, je-li to relevantní; umožnit subjektům údajů přístup k jejich osobním údajům a jejich kontrolu; a
 • výzkumné účely, a to i v souvislosti se zkušeností zákazníků v rámci průzkumu trhu a odvětví; použití v každodenní korespondenci (např. e-mailové zprávy, dopisy atd.); dodržování příslušných právních povinností, včetně odpovědi na nařízení soudu; a podpora funkce řízení rizik, funkce dodržování předpisů, právní funkce a funkce auditu.

 

5. Právní základ pro zpracování údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na následujícím právním základě:

Právní základ Druh zpracování (příklady)

Oprávněné zájmy

Naše oprávněné zájmy jsou:

 • podnikat, propagovat a rozvíjet naše podnikání;
 • obchodní rozvoj, marketing a průzkum trhu;
 • poskytovat služby našim zákazníkům a znát naše zákazníky a trh, na kterém působíme.

 

 • každodenní komunikace se zákazníky, dodavateli a dalšími osobami prostřednictvím pošty, e-mailu, telefonu a/nebo textových zpráv; včetně odpovědí na dotazy a pro účely záruky, technické podpora nebo jiné podobné účely
 • řízení úvěrových limitů zákazníků;
 • poskytovat vám aktuální informace o společnostech ze skupiny James Hardie;
 • když společnosti ze skupiny James Hardie spolupracují na poskytování provozních, IT, personálních, finančních, marketingových a zákaznických služeb jiným společnostem ze skupiny;
 • pomáhat chránit bezpečnost, integritu a dostupnost našich produktů, systémů a služeb;
 • pro průzkum trhu s cílem zlepšit naše produkty a/nebo služby a lépe trhu porozumět;
 • organizovat semináře, akce, školicí kurzy a marketingové činnosti;
 • k prevenci podvodů a jiné trestné činnosti;
 • ověřit správnost údajů, které o vás máme, a lépe vám porozumět; vyřídit vaši žádost v souvislosti s výkonem vašich práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR);
 • zpracování údajů, které nám poskytujete o vašich zákaznících, k účelům, pro které nám tyto údaje poskytujete, a jako záznam o prodeji a dodání;
 • provádění dodávek určených vám a vašim zákazníkům;
 • umožnění správy pro strukturu subjektu, řízení a podávání zpráv managementu, správa kontaktů organizace;
 • poskytovat vám marketingová sdělení, a to i prostřednictvím e-mailu nebo podobných elektronických prostředků, zasílání novinek a informačních zpravodajů, zvláštních nabídek a akcí nebo jiný kontakt ohledně produktů, služeb nebo informací;
 • když společnosti ze skupiny James Hardie kombinují produkty, služby, systémy, databáze a společnosti za účelem kontinuity výkonu činnosti a vedení centrální a efektivní administrativy. Může k tomu například docházet, když jsou údaje nacházející se v marketingovém nebo CRM systému jedné společnosti ze skupiny James Hardie, např. Fermacell GmbH, kombinovány a/nebo přeneseny do marketingového nebo CRM systému jiné společnosti ze skupiny James Hardie, např. James Hardie Europe B.V.
 • poskytovat digitální nástroje nebo funkce našim zákazníkům a uživatelům našich webových stránek;
 • pro účely profilování a statistické analýzy. Můžeme například kombinovat různé kategorie osobních údajů, které o vás shromažďujeme online nebo prostřednictvím nákupu našeho zboží;
 • když procházíte naše webové stránky, můžete používat určité soubory cookie;
 • když navštívíte naše platformy sociálních médií, abychom se s vámi mohli spojit;
 • za určitých okolností za účelem použití vaší fotografie, videa nebo doporučení/referencí;
 • za účelem výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Plnění smlouvy

Vámi poskytované osobní údaje mohou být zpracovány, když je potřebujeme, abychom mohli:

 • uzavřít smlouvu nebo plnit smlouvu s vámi nebo učinit nezbytné kroky vedoucí k uzavření nebo plnění smlouvy s vámi;
 • dodávat vám produkty nebo služby; nebo
 • když s námi jednáte o novém produktu nebo službě

 

 • provádění dodávek určených vám a vašim zákazníkům;
 • zřizovat a udržovat zákaznické účty; přijmout, ověřit, zpracovat a doručit objednávky a vrácené zboží; fakturovat a zpracovávat platby;
 • zadávat a řídit objednávky od dodavatelů; zpracovávat faktury a provádět platby; provádět výměnu informací, včetně ukazatelů výkonu, týkajících se zboží nebo služeb;
 • každodenní komunikace se zákazníky a dodavateli prostřednictvím pošty, e-mailu, telefonu a/nebo textových zpráv; včetně odpovědí na dotazy a pro účely záruky, technické podpora nebo jiné podobné účely
 • když se přihlásíte do online soutěže nebo propagační akce, ke správě soutěže nebo propagační akce a informování vítězů;
 • za účelem výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Plnění právních povinností

Když máme povinnost poskytnout nebo sdílet vaše osobní údaje podle platných zákonů nebo na základě žádosti orgánů veřejné správy nebo příslušníků policejních a bezpečnostních složek.

 

 • plnit požadavky související s národní bezpečností nebo prosazováním práva nebo za účelem prevence nezákonné činnosti;
 • identifikovat vás, když nás kontaktujete;
 • ověřit správnost údajů, které o vás máme;
 • splnit povinnosti, které nám stanovují zákony v oblasti transparentnosti.

Souhlas

Pokud se spoléháme na váš souhlas jako právní základ pro zpracování vašich osobních údajů, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat tak, že nás budete kontaktovat s použitím kontaktních údajů uvedených na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud svůj souhlas odvoláte, naše používání vašich osobních údajů před odvoláním souhlasu je i nadále v souladu se zákonem.

 

 • poskytovat vám marketingová sdělení, a to i prostřednictvím e-mailu nebo podobných elektronických prostředků, zasílání novinek a informačních zpravodajů, zvláštních nabídek a akcí nebo jiný kontakt ohledně produktů, služeb nebo informací, ale pouze v případě, že se neopíráme o jiný právní základ, jako je například oprávněný zájem;
 • když nám dovolíte používat vaši fotografii nebo video nebo když nám poskytnete doporučení/reference, které bychom chtěli použít k obchodním účelům.

6. Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Je-li to povoleno platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, vaše předané osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců:

 • Oprávněné osoby pracující pro nás nebo naším jménem (např. osoby pracující na pracovních pozicích v oblasti provozu, IT, lidských zdrojů, financí, marketingu a zákaznických služeb);
 • Zprostředkovatelé, poskytovatelé služeb a poradci, které využíváme (např. společnosti ze skupiny James Hardie a externí poskytovatelé a poradci poskytující služby v souvislosti s marketingem, zákaznickými službami, dopravou, uložením, zálohováním a analýzou osobních údajů, vývojem aplikací, platebními a kreditními kartami, nákupem a prověřováním shody);
 • Naši partneři, abychom vám mohli nabízet společné produkty a služby ve spojení s našimi produkty a službami nebo když tito partneři sponzorují naše akce a konference nebo se jich účastní.
 • Jiné oprávněné třetí strany v souvislosti s potenciálním prodejem, odprodejem nebo převodem společnosti nebo společností ze skupiny James Hardie (včetně případných podílů ve společnosti) nebo kombinace jejich produktů, služeb, aktiv, přidružených společností a/nebo podniků.
 • Třetí strany za účelem vymáhání našich podmínek, smluv, zásad či pravidel, s cílem pomáhat chránit bezpečnost, integritu a dostupnost našich produktů, systémů a služeb; uplatňovat nebo chránit práva a majetku společností ze skupiny James Hardie (včetně duševního vlastnictví), plnit požadavky vyplývající z právních předpisů, nebo v jiných případech, pokud se v dobré víře domníváme, že poskytnutí údajů je vyžadováno zákonem (včetně odpovědi na zákonné předvolání nebo jinou žádost policejních a bezpečnostních složek).
 • Policejní a bezpečnostní složky nebo orgány veřejné správy, pokud je to nezbytné při dodržování platných zákonů.

Pokud je to povoleno platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, vaše osobní údaje mohou být sdíleny s jinými členy a zpracovány jinými členy ze skupiny James Hardie, mimo jiné včetně subjektů uvedených v oddílu 18. Může k tomu například dojít:

 • když společnosti ze skupiny James Hardie spolupracují na poskytování provozních, IT, personálních, finančních, marketingových a zákaznických služeb jiným společnostem ze skupiny;
 • ve snaze pomáhat chránit bezpečnost, integritu a dostupnost našich produktů, systémů a služeb;
 • když různé společnosti ze skupiny James Hardie společně vyvíjejí produkty a služby; a
 • když společnosti ze skupiny James Hardie kombinují produkty, služby, systémy, databáze a společnosti. Může k tomu například docházet, když jsou údaje nacházející se v marketingovém nebo CRM systému jedné společnosti ze skupiny James Hardie kombinovány a/nebo přeneseny do marketingového nebo CRM systému jiné společnosti ze skupiny James Hardie.

Pokud jiní členové ze skupiny James Hardie nebo tyto třetí strany jsou „zpracovatelem údajů“, vykonávají svoje úkoly jménem správce údajů a na základě jeho pokynů za výše uvedenými účely.

 

7. Mezinárodní předávání údajů

Při sdílení údajů s jinými členy ze skupiny James Hardie nebo s třetími stranami se může stát, že vaše osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány v jurisdikci mimo Evropu. Pokud takové jurisdikce nemají odpovídající ochranu (jak stanoví Evropská komise podle článku 45 GDPR), zajistíme před předáním, aby se předání zakládalo na vhodných zárukách, například na základě čestného prohlášení příjemce v případě štítu EU–USA na ochranu soukromí (pouze pro příjemce z USA) nebo uzavřením tzv. standardních doložek Evropské unie o ochraně údajů s příjemcem.

Máte právo obdržet přehled příjemců z třetích zemí a kopii konkrétně dohodnutých ustanovení zajišťujících odpovídající úroveň ochrany údajů. Za tímto účelem se na nás obraťte s použitím kontaktních údajů uvedených v oddílu 16.

 

8. Zabezpečení vašich údajů

Ve snaze ochránit soukromí osobních údajů jsme zavedli fyzická, technická a správní opatření. Naše zabezpečovací technologie průběžně aktualizujeme a testujeme. Obecně se snažíme omezit přístup k vašim osobním údajům na osoby pracující pro společnosti ze skupiny James Hardie, které takové informace potřebují znát, a vždy v souladu s platnými zákony.

Kromě toho osoby, které pro nás pracují, školíme a seznamujeme s tím, jak je důležité zachovat mlčenlivost, ochránit soukromí a zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. Zavazujeme se přijmout vhodná disciplinární opatření za účelem vymáhání plnění povinností našich zaměstnanců v oblasti ochrany osobních údajů.

Upozorňujeme však, že i přes naši snahu žádná bezpečnostní opatření nejsou dokonalá či neproniknutelná. Nemůžeme zajistit a neprohlašujeme ani nezaručujeme, že informace, které nám předáte, zůstanou bezpečné, ani nezaručujeme, že tyto informace nebudou neoprávněně zpřístupněny, sděleny, pozměněny, zničeny nebo použity.

Pokud se dozvíme o porušení zabezpečení, můžeme se pokusit vás elektronicky informovat, abyste mohli přijmout vhodná ochranná opatření. Pokud dojde k porušení zabezpečení, můžeme rovněž vyvěsit oznámení na naší webové stránce. V závislosti na tom, kde žijete, můžete mít zákonné právo obdržet písemně oznámení o porušení zabezpečení.

 

9. Ukládání a uchování údajů

Vaše osobní údaje mohou být uloženy v různých aktivech, mimo jiné v našich systémech CRM a ERP, poštovních klientech, serverech společnosti James Hardie a na serverech (cloudových) služeb, které James Hardie využívá, nacházejících se ve Spojených státech, Austrálii a v zemích Evropské unie. Je-li to proveditelné, pokusíme se vaše osobní údaje při ukládání a během přenosu šifrovat.

S výjimkou případů, kdy platné zákony nebo požadavky vyplývajících z právních předpisů povolují či vyžadují jinak (zejména v souvislosti s dobou uchovávání údajů), se společnost James Hardie vynasnaží uchovat vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k splnění účelů, pro které byly osobní údaje shromážděny. Vaše údaje rovněž uchováme a budeme používat po dobu nezbytnou k vyřešení sporů a/nebo při výkonu našich práv a prosazování dohod. Údaje o účtech stávajících, bývalých a potenciálních zákazníků a dodavatelů si ponecháváme po dobu, kdy je účet aktivní, a následně po dobu odpovídající zákonným dobám uchovávání údajů. Osobně neidentifikovatelné a souhrnné informace mohou být uchovány po dobu neurčitou. Bližší informace lze najít v našich zásadách uchovávání údajů, které jsou k dispozici na vyžádání.

 

10. Právo na přístup, opravu a výmaz vašich osobních údajů a další práva subjektu údajů

Obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) a další zákony jiných zemích o ochraně soukromí poskytují subjektům údajů určitá práva.

Právo na přístup a právo na opravu: Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které společnost James Hardie uchovává, a požadovat opravu nepřesných údajů, které se vás týkají.

Právo na výmaz: Při splnění právních požadavků můžete požadovat vymazání svých údajů. Nevztahuje se to na osobní údaje, pro které platí zákonná lhůta pro uchovávání údajů nebo které jsou nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo podat stížnost: Máte právo podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu údajů, zejména v zemi svého trvalého pobytu, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje platné právní předpisy.

Právo na omezení zpracování: Máte právo v určitých případech omezit to, jak zpracováváme vaše osobní údaje.

Přenositelnost údajů: Pokud je právním základem, ze kterého při zpracování údajů vycházíme, váš souhlas nebo skutečnost, že je zpracování nezbytné pro účely plnění smlouvy, jíž jste smluvní stranou, a zpracování osobních údajů se provádí automatizovaně, máte právo obdržet veškeré osobní údaje, které jste poskytli společnosti James Hardie, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a rovněž požadovat, abychom tyto údaje předali jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku: Jestliže zpracováváme údaje na základě oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování z důvodů vztahujících se k vaší konkrétní situaci a my musíme s takovým zpracováním přestat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud je zpracování údajů nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud se při zpracování údajů opíráme o oprávněný zájem jako základ pro zpracování, obvykle se domníváme, že můžeme prokázat závažné oprávněné důvody, ale každý případ budeme posuzovat individuálně. Máte rovněž právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů k marketingovým účelům. Seznamte se rovněž s oddílem „Informace o vašem právu vznést námitku“.

Právo odvolat souhlas: Pokud se při zpracování údajů spoléháme na váš souhlas, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním. Uvedené se vztahuje zejména na soubory cookie, a proto jsme na naší webové stránce zavedli funkci, která to podporuje.

 

11. Máte povinnost poskytovat svoje osobní údaje?

Můžete s námi komunikovat bez poskytnutí jakýchkoliv osobních údajů. Upozorňujeme však, že v takovém případě vám nemusí být k dispozici určité funkce nebo služby.

 

12. Cookies (relevantní pouze pro uživatele naší webové stránky)

Cookies. Tato webová stránka používá cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které webová stránka může při návštěvě webové stránky umístit do vašeho počítače nebo mobilního zařízení, například za účelem poskytnutí funkce jazykového nastavení, pomoci při analýze výkonu webové stránky a za účelem doporučení obsahu relevantního pro vaši návštěvu. Soubory cookies jsou uloženy ve vašem prohlížeči. Cookie pomůže dotyčné nebo jiné webové stránce rozpoznat vaše zařízení při příští návštěvě. Většina cookies nebude shromažďovat informace, které vás identifikují jako fyzickou osobu (osobní údaje), a namísto toho bude shromažďovat obecnější informace o tom, jak návštěvníci přicházejí na naši webovou stránku a jak ji používají. Cookies lze používat k vytvoření profilu činností návštěvníka na internetu. Další informace o tom najdete v oddílu 13.

Informace o druzích a kategoriích námi používaných cookies a o tom, jak můžete spravovat používání cookies jejich deaktivací, odmítnutím nebo vymazáním, najdete v našem oznámení o používání souborů cookies. Pro zobrazení dalších informací můžete rovněž kliknout na naše níže uvedené tlačítko nastavení cookies. 

Tagy. Tato webová stránka může používat tagy. Tag je obecné označení pro kódové prvky nacházející se na našich webových stránkách. Většina tagů jednoduše popisuje obsah stránky, ale některé druhy tagů obsahují programovací prvky nebo do stránky vkládají dynamický obsah, jako jsou video nebo audio soubory. Některé tagy, zejména ty, které vkládají obsah nebo funkci ze zdrojů mimo naši doménu, mohou představovat riziko narušení soukromí, které je potřeba posoudit a řídit. Jedná se o tagy třetích stran a ve většině případů dodávají naší webové stránce přidanou hodnotu. Musíte si však uvědomovat, že takové tagy existují, abyste se mohli zaměřit na to, kde jsou vyšší rizika. Většina souborů cookies nastavených na našich webových stránkách bude nastavena prostřednictvím těchto tagů, ale některé tagy o vás mohou rovněž shromažďovat údaje bez použití cookies.

 

Nastavení souborů cookie

Nastavení souborů cookie

 

13. Webová analytika (relevantní pouze pro uživatele naší webové stránky)

Používáme webovou analytiku k měření činnosti na webových stránkách a k určení nejnavštěvovanějších oblastí webových stránek, a tudíž ke zlepšení viditelnosti našeho obsahu. K tomuto účelu používáme nástroj Google Analytics, který poskytuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Používáme Google Analytics s doplňující funkcí, kterou Google nabízí za účelem anonymizace IP adres. Google v této souvislosti ukládá zkrácené IP adresy. Můžete vznést námitku proti shromažďování nebo zpracování svých údajů prostřednictvím následujícího odkazu, kde si můžete stáhnout a instalovat zásuvný modul prohlížeče: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Google Analytics používá cookies. Společnost Google se nachází mimo Evropský hospodářský prostor, ale je držitelem osvědčení podle štítu EU–US na ochranu soukromí (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI).

 

14. Odkazy na jiné webové stránky (relevantní pouze pro uživatele naší webové stránky)

Naše webové stránky mohou pro vaši potřebu obsahovat odkazy na jiné stánky, které s námi nejsou spojeny. Při použití těchto odkazů opustíte naši webovou stránku. Takové odkazované webové stránky nekontrolujeme. Takové webové stránky mají svoje vlastní zásady a postupy týkající se ochrany osobních údajů online a my nemůžeme nést odpovědnost za postupy při ochraně osobních údajů ani za obsah těchto webových stránek, které s námi nejsou spojeny. Pro zamezení pochybností se uvádí, že toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na osobní údaje, které se rozhodnete poskytnout webovým stránkám nespřízněných třetích stran.

Můžeme zobrazovat reklamu třetích stran. I tito zadavatelé reklamy vás mohou požádat o osobní údaje. Nemůžeme nést odpovědnost za postupy zadavatelů reklamy na našich webových stránkách v oblasti ochrany osobních údajů. Vyzýváme však naše partnery a zadavatele reklamy, aby přijali zásady ochrany osobních údajů, které jsou v souladu s požadavky vyplývajícími z místních právních předpisů.

 

15. Sociální média a jiné platformy (relevantní pouze pro uživatele našich webových stránek)

Můžete s námi komunikovat prostřednictvím webových stránek sociálních médií. Můžete se rovněž rozhodnout propojit svůj účet u nás se stránkami sociálních médií třetích stran. Při propojení svého účtu nebo při komunikaci s námi na stránkách nebo prostřednictvím stránek sociálních médií třetích stran nám můžete umožnit průběžný přístup k určitým informacím z vašeho účtu v sociálních médiích (např. jméno, e-mailová adresa, fotografie, pohlaví, narozeniny, vámi vyvěšené příspěvky nebo příspěvky, které označíte jako příspěvky, které se vám líbí).

Pokud při komunikaci s našimi webovými stránkami prostřednictvím stránek sociálních médií odešlete informace, pak v závislosti na vašem nastavení soukromí tyto informace mohou být veřejně dostupné na internetu. To, jaké informace sdílíte, můžete kontrolovat prostřednictvím nastavení soukromí dostupného na některých stránkách sociálních médií. Více informací o úpravě vašeho nastavení soukromí a o tom, jak stránky sociálních médií třetích stran nakládají s vašimi osobními údaji, najdete v jejich nápovědách týkajících se ochrany soukromí, v jejich oznámeních o ochraně osobních údajů a podmínkách používání.

 

16. Oddělení ochrany soukromí a osobních údajů a pověřenci pro ochranu osobních údajů

Společnost James Hardie zřídila oddělení ochrany soukromí a osobních údajů (Privacy and Data Protection Office) s odborníky na ochranu osobních údajů nacházejícími se ve Spojených státech, Evropské unii a Austrálii. Kromě toho pro Německo společnost James Hardie určila pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů nebo pokud se domníváte, že vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů byla porušena, obraťte se na nás s použitím následujících kontaktních údajů:

Úřad pro ochranu soukromí a osobních údajů Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Německo

Evropa (obecně)

Německo (pouze)

K rukám: Úřad pro ochranu soukromí a osobních údajů

Düsseldorfer Landstraße 395,

47259 Duisburg,

Německo

 

Dpo@jameshardie.com

K rukám: Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Düsseldorfer Landstraße 395,

47259 Duisburg

Německo

 

datenschutz-fermacell@jameshardie.com

 

17. Verze

Tato verze prohlášení o ochraně osobních údajů je ze dne 6. července 2018 a nahrazuje prohlášení o ochraně osobních údajů ze dne 10. dubna 2018. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času změnit. Změněné prohlášení o ochraně osobních údajů zpřístupníme na našich webových stránkách. V případě podstatné změny zásad vám poskytneme odpovídající oznámení v souladu s požadavky vyplývajícími z právních předpisů. Naši zákazníci a dodavatelé i naši registrovaní uživatelé webových stránek budou o změnách informováni předem.

 

18. Subjekty

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na subjekty ze skupiny James Hardie uvedené níže, které zpracovávají vaše osobní údaje. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se rovněž vztahuje na případné neuvedené subjekty, pokud je uvedeno, že pro ně toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí.

Název subjektu Adresa

XI (DL) Holdings GmbH

Německo, Düsseldorfer Landstraße 395, 47259 Duisburg

Fermacell GmbH

Německo, Düsseldorfer Landstraße 395, 47259 Duisburg

Fermacell SAS 

Francie, 30 Rue de l'Industrie, 92500 Rueil-Malmaison

Fermacell B.V.

Nizozemsko, Loonsewaard 20, 6606 KG Niftrik

Fermacell Spain S.L.U. 

Španělsko, Barrio La Estración s/n, 39719 Oreja-Cantabria

Fels Recycling GmbH

Německo, Westrampe 6, 38442 Wolfsburg

Fermacell Schraplau GmbH  

Německo, Bahnhofstraße 1, 06279 Schraplau

James Hardie Insurance Limited

Irsko, Second Floor, Europa House, Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin 2. D02 WR20

James Hardie Holdings Ltd.

Irsko, Second Floor, Europa House, Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin 2. D02 WR20

James Hardie Europe B.V. 

Nizozemsko, Radarweg 60, 1043 NT, Amsterdam

James Hardie Building Products Ltd

Spojené království, One Fleet Place, Londýn EC4M 7WS

James Hardie Batiment SAS 

Francie, 6 Place de la Madeleine, 75008 Paříž

James Hardie Bauprodukte GmbH

Německo, Bockenheimer Landstraße 17-19, 60325 Frankfurt am Main

James Hardie Building Products Inc.

USA, 231 S. LaSalle Street, Ste. 2000, Chicago, IL, 60604

JH Research LLC

USA, 231 S. LaSalle Street, Ste. 2000, Chicago, IL, 60604

CGC Products LLC 

USA, 231 S. LaSalle Street, Ste. 2000, Chicago, IL, 60604

James Hardie Insurance Limited

Irsko, Second Floor, Europa House, Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin 2. D02 WR20

Informace o vašem právu vznést námitku

Námitka proti přímému marketingu

Můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Vezměte prosím na vědomí, že z organizačních důvodů se vaše námitka a používání vašich údajů v rámci již probíhající kampaně může překrývat.

 

Námitka proti zpracování údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace

Máte právo kdykoliv z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud se nejedná o zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Svoje námitky můžete vznést neformálně. S námitkami se obracejte na následující kontakty:

Úřad pro ochranu soukromí a osobních údajů Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Německo

Evropa (obecně)

Německo (pouze)

K rukám: Úřad pro ochranu soukromí a osobních údajů

Düsseldorfer Landstraße 395,

47259 Duisburg,

Německo

Dpo@jameshardie.com

K rukám: Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Düsseldorfer Landstraße 395,

47259 Duisburg

Německo

datenschutz-fermacell@jameshardie.com

Zpráva